De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children International, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en War Child.

De Werkgroep Kind in azc is opgericht in 2010 als vervolg op de publicatie ‘Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra’ (juni 2009).

Het doel van de werkgroep is om de situatie van kinderen in asielzoekerscentra te verbeteren. Uitgangspunt is het Kinderrechtenverdrag, dat minimumnormen vaststelt voor de opvang van en omgang met kinderen die met hun ouders in Nederland asiel aanvragen.

Verhuisactie 20 februari

Politici van de acht grootste politieke partijen krijgen vandaag een verhuisdoos van de Werkgroep Kind in azc vol rapporten en adviezen met het dringende verzoek om vluchtelingenkinderen tijdens de asielprocedure niet meer te verhuizen.

Met deze actie roept de Werkgroep de politieke partijen op tot beter beleid voor vluchtelingen, daarbij verwijzend naar de op handen zijnde politieke verhuizingen na de verkiezingen.

Volg de actuele ontwikkelingen van de verhuisactie: http://www.kind-in-azc.nl/verhuisactie//

DSC_0012

Activiteiten en publicaties
Op deze website vindt u informatie over de activiteiten en publicaties van de Werkgroep Kind in azc. Lees bijvoorbeeld het rapport ‘Zo kan het ook! Aanbevelingen voor een betere situatie van kinderen in asielzoekerscentra’. Kijk voor meer hierover onder nieuws. Lees onder ‘Van dichtbij’ verhalen van gevluchte kinderen in Nederland.

Kijk ook op tell-me.nl
Op de website www.tell-me.nl vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat belangrijk is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. Naast algemene informatie is er per azc specifieke informatie te vinden. Kinderen kunnen via de site met elkaar in contact komen en vragen stellen aan deskundigen.

Rapport Zo kan het ook!Op vrijdag 18 november is onze nieuwste publicatie beschikbaar: Zo kan het ook! Aanbevelingen voor een betere situatie van kinderen in asielzoekerscentra.

De voorbeelden kunt u onder de volgende link vinden: http://www.kind-in-azc.nl/voorbeelden-zo-kan-het-ook/