Kind in azc

 

ADVIES: Zó kan het ook!

Op 24 mei 2016 presenteert de Werkgroep Kind in azc haar advies ‘Zó kan het ook!’. Daarin staan alternatieven voor de huidige asielprocedure en -opvang waardoor deze beter stroken met kinderrechten.

Lees meer…

Meedoen?

De Werkgroep roept iedereen – zoals kinderen, gemeenten, COA, artsen en scholen – op om actief te helpen de opvang voor gevluchte kinderen te verbeteren. Wilt u goede voorbeelden delen of deelnemen aan een expertsessie over een of meer van de vijf thema’s uit het advies?
Neem contact op met de Werkgroep Kind in azc: info@kind-in-azc.nl
 

Kind in azc is de website van de Werkgroep Kind in azc.

De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children International, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en War Child.

Doel van de Werkgroep Kind in azc is om de situatie van kinderen in asielzoekerscentra te verbeteren. Uitgangspunt is het Kinderrechtenverdrag, dat minimumnormen vaststelt voor de opvang van- en omgang met kinderen die met hun ouders in Nederland asiel aanvragen.

De Werkgroep Kind in azc is opgericht in 2010 als vervolg op de publicatie ‘Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra’ (juni 2009).

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten en publicaties van de Werkgroep Kind in azc. Onder de rubrieken ‘nieuws’ en ‘documentatie’ treft u de laatste ontwikkelingen en recente publicaties van de Werkgroep Kind in azc.

Klik hier voor de meest recente publicatie van de Werkgroep Kind in azc over gezinslocaties: ‘Het is hier in één woord gewoon … stom!; Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties’ (nov 2014). Voor meer achtergrond informatie: zie onder rubriek Nieuws op deze website.

Op de website www.tell-me.nl vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. Naast algemene informatie is er per azc specifieke informatie te vinden. Kinderen kunnen via de site met elkaar in contact komen en ze kunnen vragen stellen aan deskundigen.