Auteur: Werkgroep Kind in azc (page 3 of 4)

Taarten van Abel in
azc Sint Anna Parochie

Azc Sint Anna Parochie, Friesland. © COA

In het programma Taarten van Abel heeft Asma, wonend in asielzoekerscentrum Sint Annaparochie, een prachtige taart gebakken voor woonbegeleider en kind contactpersoon Mounssif Najde (34) van het COA om hem te bedanken voor alles wat hij voor kinderen organiseert op het azc.

Asma, een meisje van 11 jaar oud en afkomstig uit Iran, woont al drie jaar in Nederland. Ondertussen heeft zij met haar familie (ouders en broertje) op al 8 verschillende locaties gewoond: Ter Apel, Budel Cranendonck, Tilburg, Loon op Zand, Rotterdam, Gilze-Rijen, Burgum en nu Sint-Annaparochie.

Op azc locatie Sint Annaparochie organiseert Mounssif dat er activiteiten op het azc en uitjes voor de kinderen plaatsvinden. Zo zijn er muziek en sportlessen, paardrijlessen, kunstactiviteiten en weerbaarheidstrainingen waar de kinderen aan deel kunnen nemen, zitten de kinderen op zwemles en organiseert Mounssif uitjes naar bijvoorbeeld dierenpark Emmen in de vakanties. Asma: “Hij doet alles voor de kinderen”

Asma en Mounssif gaan paardrijden
Bron © Kick Smeets – Rijksoverheid, VreemdelingenVisie 19

Werkgroep Kind in azc is blij te zien dat kind contactpersonen als Mounssif enthousiast en ondernemend zijn om zelf activiteiten voor kinderen op te zetten. Dit zorgt ervoor dat kinderen in asielzoekerscentra zich even niet met de asielprocedure bezig hoeven te houden en zich gewoon kind kunnen voelen.

Niet in elk azc is dit vanzelfsprekend. Daarom bieden organisaties als De Vrolijkheid (kunst en creativiteit), VluchtelingenWerk (voorlichting aan kinderen met Time4You) en de coalitie van War Child, Save the Children en Unicef Nederland (sport, spel & dans met TeamUp) ook activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra aan.

Een uitgebreid interview met Mounssif lees je hier, in VreemdelingenVisie 19, van de Rijksoverheid van 18 april 2019.

Kijk hier de aflevering van Taarten van Abel terug van 7 april.

Staatssecretaris Harbers bezoekt kinderactiviteiten in azc Grave

Staatssecretaris Harbers bij een TeamUp activiteit.
© Werkgroep Kind in azc / Katanic

Staatssecretaris Harbers was uitgenodigd door de Werkgroep Kind in azc. Uit het onderzoek van de werkgroep van vorig jaar is onder andere gebleken dat  op veel azc’s in Nederland te weinig activiteiten voor kinderen worden aangeboden. Dé reden om Harbers uit te nodigen voor een bezoek om met eigen ogen de noodzaak hiervan in te zien.

Extra kwetsbaar

Kinderen in azc’s zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom inzet van de overheid. Sport, spel en creativiteit zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren zich uiten, spelen met leeftijdsgenoten en kunnen simpelweg hun zorgen even vergeten. Daarnaast krijgen kinderen meer grip op hun onzekere situatie doordat ze kindvriendelijke informatie ontvangen over o.a. de asielprocedure en leven op een azc.

Kinderen kunnen hun creativiteit uiten tijdens activiteiten van De Vrolijkheid.
© Werkgroep Kind in azc / Katanic

Welzijn beter door spelen en goede informatie

“Ik ben blij dat ik vandaag gezien heb wat er in de praktijk gebeurt,” zei Harbers tijdens de workshop van Stichting de Vrolijkheid. De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars en vrijwilligers dat samen met kinderen, jongeren en hun ouders in azc’s kunst, muziek en media maakt.Ze organiseren wekelijks zo’n 100 creatieve workshops in zo’n 27 azc’s in het land.

Ook de TeamUp-sessie waar Harbers bij aanwezig was, werd goed ontvangen. Zij bieden gevluchte kinderen elke week op een vast tijdstip sport- en spelactiviteiten die hen helpen met de verwerking van alles wat ze hebben meegemaakt. Ook het project Time4You kwam tijdens het bezoek aan bod. Vanuit dit project worden wekelijks informatiebijeenkomsten voor en met kinderen in azc ’s georganiseerd. “De juridische begeleiding sluit goed aan bij het huidige beleid om zo vroeg mogelijk in de asielprocedure alles op tafel te krijgen,” aldus Harbers.

Activiteiten in heel Nederland

Vooral voor jongeren is op veel locaties nauwelijks iets te doen. Daarom pleit de Werkgroep Kind in azc ervoor om landelijk meer creatieve en sport- en spelactiviteiten te organiseren. Harbers heeft tijdens zijn bezoek gezegd stappen te willen zetten. “Maar het zal nog wel even duren voordat we ook op andere locaties meer activiteiten voor kinderen kunnen organiseren.”

De workshops werden gevolgd door een ronde-tafel-bijeenkomst waarbij alle leden van de verschillende organisaties spraken over het belang van kind activiteiten, en ook punten als de lange wachttijd en het vele verhuizen van kinderen in de asielprocedure kwamen ter sprake. Daarbij werd ook een kaart gepresenteerd van de kinderactiviteiten in Nederlandse azc’s. Harbers reageerde hierop: “We proberen deze kaart steeds kleuriger te maken. Het staat op mijn wensenlijst. Ik hoop in de komende jaren daar stap voor stap verbeteringen in aan te brengen.”

 “De staatssecretaris heeft nu gezien hoe belangrijk deze activiteiten zijn en wat de positieve impact ervan is op kinderen. Wij houden hem aan zijn uitspraak,” aldus Helen Schuurmans, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc.

 Bekijk hier ook het item van Omroep Brabant over het bezoek van Harbers aan azc Grave.

Tijdens sessies van Time4You leren kinderen spelenderwijs meer over de asielprocedure.
© Werkgroep Kind in azc / Katanic

Noodzakelijke verbeteringen

De aanleiding van dit bezoek is het rapport dat vorig jaar juni door de werkgroep Kind in azc is gepresenteerd. Hierin was te lezen dat opgroeien binnen een azc speciale uitdagingen kent. Er is niet op elke locatie genoeg te doen voor kinderen en jongeren. Er is ook weinig privacy: op sommige locaties moet meer dan 90% van de families voorzieningen zoals de keuken en badkamer delen met andere families. Het onderzoek toont ook aan dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende locaties als het gaat om toegang tot geestelijke gezondheidszorg.

Het rapport kwam met een groot aantal aanbevelingen waarmee de staatssecretaris de leefomstandigheden van gevluchte kinderen kan verbeteren. Dit is noodzakelijk om de opvang nu eindelijk kindvriendelijk te maken.

Momenteel wonen er in Nederland meer dan 7000 kinderen in azc’s en gezinslocaties (hier worden uitgeprocedeerde gezinnen ondergebracht). Op een aantal locaties worden activiteiten aangeboden zoals die van TeamUp, de Vrolijkheid en VluchtelingenWerk Nederland. De werkgroep vindt het van cruciaal belang dat alle kinderen hetzelfde en het complete aanbod krijgen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Helen Schuurmans (coördinator van de Werkgroep) toont de kaart met kind activiteiten aan de staatssecretaris tijdens de ronde-tafel bijeenkomst.
© Werkgroep Kind in azc / Katanic

Bekijk hier het filmpje van het bezoek. Deze vlog is gemaakt door Shundell van het jongerenpanel van UNICEF.

De Werkgroep Kind in azc pleit voor betere toegang tot onderwijs en opvolging advies Onderwijsraad

Het NRC publiceerde op 20 februari het artikel ‘Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in’, dat op 15 maart ter sprake kwam tijdens een Schriftelijk Overleg in de Tweede Kamer. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil volgend schooljaar een nieuwe rekenmethode invoeren waardoor scholen die kinderen uit asielzoekerscentra opvangen straks minder geld zullen krijgen.

De Werkgroep Kind in azc maakt zich zorgen, omdat het creëren van financiële onzekerheid de toegang tot basisonderwijs voor kinderen kan beperken. Tevens brengt de werkgroep graag het advies van de Onderwijsraad uit 2017 opnieuw onder de aandacht. In dit advies wordt geconstateerd dat de toegankelijkheid van onderwijs voor vluchtelingenkinderen en de kwaliteit onvoldoende is, en worden een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan.

Reden genoeg voor de Werkgroep kind in azc om een brief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te sturen.

Overgang jeugdhulp voor azc-kinderen naar gemeenten ; meld uw signalen!

Op 28 december berichtte Trouw in het artikel ‘Gemeenten zijn niet klaar voor hulp aan azc-kinderen’ dat gemeenten vanaf 1 januari 2019 verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdhulp aan kinderen die in asielzoekerscentra wonen, maar dat zij daar nog niet klaar voor zijn. Daardoor komt bijvoorbeeld de traumatherapie of opvoedingsondersteuning voor kwetsbare kinderen in gevaar. Kinderrechtenorganisaties vrezen dat nog niet alle gemeenten hier goed op voorbereid zijn. Tot 1 januari was jeugdhulp nog de verantwoordelijkheid van het COA. 

Tien gemeenten hebben al geëxperimenteerd met de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp in het azc en dat beviel goed. Maar volgens Helen Schuurmans (coördinator van de Werkgroep kind in azc) is een belangrijke kanttekening daarbij dat het budget bij die experimenten onbeperkt was, terwijl er in het nieuwe systeem per kind 740 euro wordt uitgetrokken.  Bovendien hebben deze tien gemeenten ook twee jaar de tijd genomen om het een en ander voor elkaar te krijgen.

De werkgroep Kind in azc verwacht startproblemen. Daarom wil de werkgroep vinger aan de pols houden om er zeker van te zijn dat de jeugdzorg voor kwetsbare kinderen in azc’s goed verloopt.

Uit onderzoek van de werkgroep ‘Leefomstandigheden van kinderen in azc’s’ van afgelopen jaar is gebleken dat de toegang tot (geestelijke) gezondheidszorg voor kinderen op azc’s voorheen niet in orde was. De werkgroep ziet de overgang naar gemeenten als een kans om het beter te doen, maar het zou ook wisselend kunnen zijn.  Hierbij doet de Werkgroep dan ook een oproep om zowel positieve voorbeelden als verontrustende voorbeelden aan ons te melden.  

Voor meer informatie over de overgang van jeugdhulp naar de gemeenten zie het project Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.

Samen ‘Terug naar je eige land’ bekijken op een Time4You-bijeenkomst van VluchtelingenWerk

© VluchtelingenWerk Nederland

In asielzoekerscentra worden wekelijks themabijeenkomsten georganiseerd door het kindproject Time4You van VluchtelingenWerk. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen besproken waar de kinderen in de opvang tegenaan lopen en die nieuw voor ze zijn. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk leiden de bijeenkomsten op een toegankelijke manier, met veel ruimte voor het stellen van vragen. De vrijwilligers zijn getraind in het signaleren van problemen en kunnen kinderen, indien nodig, doorverwijzen naar specialisten.

 Uitdaging 

Zo stond eind 2018 de documentaire ‘Terug naar je eige land’ op het programma. Een documentaire over kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en toch niet vallen onder het Kinderpardon. Een lastig onderwerp. Vrijwilliger Lindon Mooiweer vertelt dat ze het uitdagend vindt om het gesprek aan te gaan met kinderen over dit soort onderwerpen: “Ik ben begonnen bij TeamUp. Daar ontdekte ik dat ik het ontzettend leuk vind om met tieners en jongeren te werken. Maar ik wilde daarnaast ook inhoudelijk iets voor jongeren betekenen. Daarom heb ik mij ook opgegeven als vrijwilliger bij Time4You van VluchtelingenWerk. Bij lastige onderwerpen, zoals dit onderwerp over terugkeer, lassen we voldoende pauzes in voor vragen of extra uitleg. Zo’n onderwerp kan natuurlijk erg confronterend zijn voor jongeren.”

Gezien en gehoord

De bijeenkomst wordt gegeven door drie vrijwillige dames. Voorafgaand komen ze bij elkaar om de bijeenkomst voor te bereiden. Daarnaast bespreken ze samen met hun teamleider regelmatig de ideeën door voor de aankomende weken. Lindon Mooiweer: “De meeste jongeren komen elke week, vaste prik. De thema’s sluiten aan bij hun belevingswereld en wat er speelt in Nederland. Vaak komen er onderwerpen aan bod waar ze normaal niet snel over praten. Het doel van de Time4You-bijeenkomsten is om de kinderen en jongeren te informeren over belangrijke zaken, maar het is net zo belangrijk om eventuele problemen of spanningen te signaleren waar deze tieners hulp bij nodig hebben. We merken dat het voor de jongeren ontzettend belangrijk is om gezien en gehoord te worden. Dat is precies de reden waarom deze Time4You-bijeenkomsten zo belangrijk zijn.”

Onvoldoende bescherming
voor kinderen met een handicap in azc’s

Afgelopen december presenteerde Defence for Children in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het onderzoeksrapport betreft de leefomstandigheden van kinderen met een handicap in asielzoekerscentra in Nederland aan de Tweede Kamer.

Het rapport adviseert de overheid om de problemen waar gehandicapte kinderen (en hun ouders) in de asielzoekerscentra op stuiten, op te lossen. Het gaat hierbij onder andere om: onaangepaste woonruimtes voor kinderen met een handicap, gezondheidsklachten door problemen met de hygiëne, stress door de vele verhuizingen die extra schadelijk zijn voor deze kinderen en zelfs onthouding van toegang tot de gezondheidszorg. 

Uit het onderzoek blijkt dat de situatie van kinderen met een handicap in asielzoekerscentra in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN- Gehandicaptenverdrag. Volgens artikel 24 van het VN-Kinderrechtenverdrag mag geen enkel kind zijn of haar recht op toegang tot voorzieningen voor gezondheidszorg worden onthouden. Maar in de praktijk wordt dit recht voor kinderen met een handicap in asielzoekerscentra onvoldoende nageleefd. Ze komen bijna nooit in aanmerking voor een verblijfsvergunning en de leefomstandigheden zijn onder de maat en beschadigen de kinderen. Volgens artikel 23 moet de overheid er tevens voor zorgen dat geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen een volwaardig en behoorlijk leven kunnen hebben.

Martine Goeman van Defence for Children zegt hierover: “Uit onze analyse blijkt dat het bijna onmogelijk is om als kind met een handicap een medische vergunning of een asielvergunning te krijgen. Kinderen met zeer ernstige handicaps, die soms niet lang meer te leven hebben, worden afhankelijk gemaakt van de gunst van de staatssecretaris om in schrijnende zaken een vergunning te verlenen. Dat moeten we beter regelen in dit land.”

Het TV programma 1Vandaag heeft tevens aandacht aan deze kwestie in de uitzending van 18 december.

Sterkere positie voor meereizende kinderen door VluchtelingenWerk

© VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland zet zich al geruime tijd in voor een sterkere positie voor meereizende kinderen in de asielprocedure. De positie van kinderen blijft te vaak onderbelicht in de asielprocedure, terwijl meereizende kinderen ook hun eigen vluchtredenen kunnen hebben.

In project Time4You besteedt VluchtelingenWerk daarom specifiek aandacht aan het signaleren van deze zelfstandige asielmotieven. In het eerdere kindproject Eigen-Wijs van VluchtelingenWerk is een methode ontwikkeld voor het signaleren van mogelijke zelfstandige asielmotieven. Zo is het mogelijk de belangen van kinderen tijdig in de asielprocedure in te brengen. Sinds het najaar 2018 heeft VluchtelingenWerk deze methode op alle centrale opvanglocaties geïmplementeerd. Zo krijgen kinderen en hun ouders gerichte juridische begeleiding. VluchtelingenWerk wil bij alle ketenpartijen in de asielprocedure bewustwording creëren voor de situatie van vluchtelingkinderen. 

Juridische begeleiding afstemmen 

Om de vluchtredenen van kinderen in beeld te krijgen voeren medewerkers van VluchtelingenWerk gesprekken met ouders en jongeren. “We vragen ze dan naar de problemen die de kinderen zelf hebben ondervonden in het land van herkomst en wat er zou gebeuren als zij terugkeren,” legt Henneleen Koppe, teamleider van VluchtelingenWerk, uit. “Naast het feit dat ouders en kinderen deze persoonlijke aandacht erg waarderen, leveren de gesprekken vaak belangrijke informatie op. Zo ben ik gezinnen tegengekomen waarvan de kinderen gevaar lopen geronseld te worden door jeugdbendes en een gezin met een transgender van 16 jaar oud.” De signalering helpt om een beter beeld te krijgen van de specifieke risico’s voor kinderen bij terugkeer. Koppe:  “Zo weten we nu dat kinderen van Turkse Gülenisten vaak erg gediscrimineerd worden, niet meer naar school kunnen en kans lopen in een staatsinstelling terecht te komen als de ouders gedetineerd worden.” Als dit soort signalen naar boven komen, wordt de juridische begeleiding daarop afgestemd.   

Signalen delen 

“We adviseren gezinsleden deze asielmotieven aan de IND kenbaar te maken,” vertelt Koppe. “Ook delen we de signalen voorafgaand aan de asielprocedure met de advocaat. Die kan daarop voortborduren en de informatie gebruiken in de procedure.” VluchtelingenWerk draagt op deze manier bij aan een sterkere positie voor meereizende kinderen in de asielprocedure. 

Kindertelevisieserie:
Zara en de magische kicksen

© Stichting de Vrolijkheid / Kicks Optocht

Als onderdeel van de zomerprogrammering van Stichting de Vrolijkheid speelden kinderen in zes asielzoekerscentra voor én achter de schermen mee in een nieuwe VPRO-jeugdserie. Het is de eerste televisieproductie die geheel is gedraaid op azc’s en waarin professionele schrijvers, cast en crew samenwerkten met kinderen, mediaprofessionals en vrijwilligers die op een azc wonen of gewoond hebben.

Het is een initiatief van Stichting de Vrolijkheid, Cinekid en de VPRO. De opnamen vonden plaats op de azc’s van Amsterdam, Emmen, Grave, Leersum, Oisterwijk en Rotterdam.

Deze unieke, zesdelige, in azc’s opgenomen kindertelevisieserie Zara en de Magische Kicksen is vanaf 28 oktober 2018 uitgezonden op NPO Zapp en is nog steeds te zien op NPO gemist.  De serie is nu ook te zien met Arabische ondertiteling زارا والحذاء السحري op de Arabische site van NPO ‘Net in Nederland’.

Voor meer informatie over de inhoud van de serie, zie de website van De Vrolijkheid.

Zet kinderen in azc’s centraal!

Eerder dit jaar kwam een onafhankelijk onderzoek over de leefomstandigheden van kinderen in Nederlandse azc’s uit. Dit onderzoek gaf aan dat er nog veel te verbeteren valt voor deze kinderen. De aanbevelingen van de werkgroep zijn helaas nauwelijks overgenomen door de staatssecretaris. Volgende week debatteert de Kamer hierover.

De uitkomsten van de reactie op ons manifest zijn teleurstellend: teveel rode smileys

Het manifest

Het onderzoek, gedaan door het COA in samenwerking met de Werkgroep Kind in azc, is samengevat in tien aanbevelingen. Deze tien punten zijn in juni als manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat hij nauwelijks iets met deze aanbevelingen gaat doen. Helen Schuurmans reageert namens de Werkgroep Kind in azc: “We zien enkele kleine stapjes vooruit, maar er is nog een lange weg te gaan terwijl de kinderen in de azc’s nú recht hebben op daadkracht.”

Weinig ambitie

Een nieuwe versie van het manifest laat direct zien wat de reactie van de staatssecretaris betekent. Met oranje en rode smileys en helaas geen enkele groene, wordt het duidelijk dat er weinig ambitie wordt getoond. De Werkgroep heeft nu de staatssecretaris per brief opgeroepen om zijn besluit te heroverwegen en de situatie voor kinderen te verbeteren. “De staatssecretaris negeert de vele mogelijkheden om het leven voor deze kwetsbare kinderen te verbeteren”, legt Schuurmans uit. “Na het lange wachten op een reactie op deze bevindingen, stelt het teleur dat er op veel punten nauwelijks iets verbetert.” De Werkgroep vraagt de Tweede Kamer volgende week bij het Kamerdebat om kinderen wél centraal te zetten.

Dit is het moment

Het is belangrijk dat de Tweede Kamer zich sterk maakt voor deze kinderen en geen genoegen neemt met deze reactie. De staatssecretaris is namelijk bezig om het opvangsysteem in Nederland te veranderen. “De Tweede Kamer moet dit moment aangrijpen om te zorgen dat de veranderingen ook verbeteringen zijn voor kinderen”, zegt Schuurmans.

De Kamerleden waren eerder dit jaar wel positief over het manifest. Zij lieten bij het in ontvangst nemen weten dat de belangen van kinderen voorop moeten staan. “De Tweede Kamer moet zich daarom nu laten horen”, aldus Schuurmans.

Lees meer over de aanbevelingen en het gehele onderzoek in het rapport Leefomstandigheden kinderen in azc’s en gezinslocaties 

COA en Werkgroep Kind in azc presenteren aanbevelingen voor verbetering situatie kinderen in asielzoekerscentra

6 juni 2018

De situatie van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra voldoet nog niet volledig aan normen uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat blijkt vandaag uit het onderzoek ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties’, uitgevoerd in opdracht van het COA en de Werkgroep Kind in azc. In Nederland wonen op dit moment ruim 7000 kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties. Op laatstgenoemde opvanglocaties, waar uitgeprocedeerde gezinnen worden ondergebracht, voelt één op de drie kinderen zich niet veilig.

Gezinnen onder druk
Het langdurig delen van woonruimtes en basisvoorzieningen zoals een toilet, douche en keuken met andere gezinnen is een belangrijke oorzaak dat onderlinge relaties binnen gezinnen onder druk staan. Op sommige locaties moet meer dan 90% van de gezinnen de voorzieningen delen. Veel ouders geven aan dat hun gezinsleven onder druk staat door het gebrek aan privacy. “Deze vaders en moeders moeten de kans hebben hun kinderen zo normaal mogelijk op te voeden”, zegt Helen Schuurmans van de Werkgroep Kind in azc. “We pleiten er dan ook voor dat elk gezin een eigen woonruimte krijgt.”

Verhuizingen
Het regelmatige verhuizen geeft gezinnen onzekerheid en instabiliteit. De kinderen in de onderzochte asielzoekerscentra verhuisden gemiddeld minimaal één keer per jaar, maar er zijn grote uitschieters waarbij kinderen vijf of zes keer gedwongen moeten verhuizen. “Elke keer nieuwe vrienden, nieuwe leerkrachten en behandelingen die worden onderbroken of zelfs niet opgestart, zijn het gevolg. Kinderen hechten zich hierdoor minder snel”, legt Schuurmans uit.
Het COA heeft aandacht voor de gevolgen voor kinderen wat o.a. terug te zien is in het verhuisprotocol en het moment van verhuizen (in vakanties). “In het belang van het kind moet dit onderwerp centraal blijven staan en gekeken worden hoe  verhuizingen (nog) verder te  beperken zijn in het nieuwe flexibele opvangmodel”, zegt Sjef Robroek, Unitmanager Uitvoering van het COA.
“Sinds 2009 werkt het COA in dit verband aan een verbetering van de positie van kinderen in de opvang”, zegt Robroek. “Het leverde al concrete maatregelen en aanpassingen op die zichtbaar zijn op al onze opvanglocaties. Wij hebben geen invloed op factoren die zijn gerelateerd aan de asielprocedure en de uitkomst daarvan, maar wel op alle andere factoren. Het COA hecht grote waarde aan de samenwerking met de werkgroep en geeft prioriteit aan een veilige leefomgeving voor kinderen.”

Onderwijs en ontspanning
Uit het onderzoek blijkt dat onderwijs goed toegankelijk is voor kinderen die wonen in asielzoekerscentra. Daarvan gaat 99% naar school. Ongeveer 8 op de 10 ouders en kinderen geeft aan tevreden te zijn over de school. Het rapport signaleert wel een knelpunt in de overgang van de internationale schakelklas (voor leerlingen die geen Nederlands spreken) naar het reguliere onderwijs en doet aanbevelingen om deze doorstroming te verbeteren.
Voor jongeren is het ontspanningsaanbod te beperkt. Bijna zeven op de tien jongeren nemen (vrijwel) nooit deel aan activiteiten omdat er in de beleving van jongeren te weinig georganiseerd wordt wat ook aanslaat bij hun leefwereld. “Spelen en ontspanning lijken misschien ondergeschikt, maar het vergroot veerkracht en versterkt vertrouwen. Het is noodzakelijk voor kinderen om traumatische ervaringen te kunnen verwerken”, zegt Schuurmans. “Dit moet beter.”

Gezondheidszorg
Het onderzoek toont aan dat er tussen de locaties grote verschillen zijn in het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. Op één locatie kregen ten tijde van het onderzoek dertig kinderen therapie of andere hulp. Op vijf van de tien onderzochte locaties maakt geen enkel kind gebruik van geestelijke gezondheidszorg, terwijl deze wel beschikbaar is.
Op slechts drie van de tien locaties worden weerbaarheidstrainingen aangeboden aan kinderen. “Het verschil tussen de locaties is bedenkelijk omdat in alle azc’s kinderen wonen die heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt”, zegt Schuurmans, “we pleiten voor maatregelen om uit te sluiten dat kinderen over het hoofd worden gezien en daardoor zorg missen.”

Gezinslocaties
De gesignaleerde knelpunten zijn groter bij de gezinslocaties waar uitgeprocedeerde gezinnen leven. De regels op de gezinslocaties zijn anders dan op reguliere azc’s en het leefgeld is minder. “Ieder kind in Nederland heeft dezelfde rechten, maar de kinderen in gezinslocaties krijgen nu minder kansen om zich te ontwikkelen dan andere kinderen en lijden onder hun omstandigheden. Dit is onrechtvaardig en gaat lijnrecht in tegen het VN-Kinderrechtenverdrag”, zegt Schuurmans. De onderzoekers pleiten er daarom voor om bij de nieuwe flexibele opvang deze situatie aan te passen.

  • 35% van de jongeren in gezinslocaties voelt zich onveilig tegenover 10% in de reguliere azc’s. Sommige ouders noemen het verblijf in de gezinslocatie traumatisch voor hun kinderen.
  • Op de gezinslocaties zegt 66% van de geïnterviewde professionals en vrijwilligers dat er te weinig aandacht is voor geestelijke gezondheidszorg, tegenover 15% bij de reguliere azc’s.
  • Het lagere weekgeld leidt ertoe dat 76% van de ouders aangeeft dat het onvoldoende is om voor hun gezin te zorgen, tegenover 33% van de ouders in de azc’s.

Verbeteringen noodzakelijk
Het onderzoek laat zien dat er sinds het vorige onderzoek (2009) veel veranderd is, maar dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn. “Nu de staatssecretaris nadenkt over manieren om de opvang flexibeler en kleinschaliger te maken, is het cruciaal dat hij ook deze punten meeneemt”, zegt Schuurmans. “Met de aanbevelingen in de hand kan hij de opvang echt kindvriendelijk maken voor ieder kind.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Avance in opdracht van het COA en de Werkgroep Kind in azc. De Werkgroep Kind in azc is een samenwerking tussen UNICEF Nederland, War Child, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en Stichting de Vrolijkheid. In 2009 en 2014 verschenen eerder al onderzoeken van de werkgroep.

Noot voor de redactie:

Het rapport is hier te raadplegen.

Meer informatie op de site:

www.kind-in-azc.nl en coa.nl

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2022 Kind in azc

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑