Arja Oomkens (UNICEF Nederland)

Arja werkt bij UNICEF als specialist kinderrechten en migratie. Ze is coördinator van de Werkgroep.

UNICEF treedt richting overheid en politiek op als pleitbezorger voor kinderen in azc’s en werkt samen met War Child en Save the Children aan het programma TeamUp.

 

 


Frank Velthuizen (War Child)

Na jarenlange inzet voor kinderen in conflict en kinderen met een beperking in het buitenland, is Frank Velthuizen teruggekeerd bij War Child.

Hij zet zich in als Programma Directeur TeamUp. TeamUp wordt uitgevoerd in samenwerking met Save The Children en UNICEF.

TeamUp versterkt de veerkracht van kinderen door middel van het wekelijks aanbieden van gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten in azc’s.

 


Sander Schuitemaker (Defence for Children)

Sander werkt als juridisch adviseur kinderrechten en migratie bij Defence for Children. 

Als lid werkt Defence for Children mee aan onderzoeken die door de Werkgroep worden uitgevoerd en aan de pleitbezorging voor een beter beleid voor kinderen in azc’s. 

Via de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen belangrijke signalen binnen over de opvang van kinderen in azc’s. Deze signalen zijn ook relevant voor de Werkgroep en worden met de Werkgroep gedeeld. 


Roswitha Weiler (VluchtelingenWerk Nederland)

Roswitha is senior beleidsmedewerker bij de afdeling belangenbehartiging op het Landelijk Bureau VluchtelingenWerk Nederland.

VluchtelingenWerk zet zich binnen de Werkgroep in voor betere opvang voor asielzoekers en dus ook voor vluchtelingenkinderen.

VluchtelingenWerk is aanwezig in alle opvangcentra om vluchtelingen te ondersteunen. In veel centra organiseert VluchtelingenWerk activiteiten specifiek voor kinderen.

 


Taco Ruighaver (Stichting de Vrolijkheid)

Taco Ruighaver is directeur van Stichting de Vrolijkheid.

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra.

De Vrolijkheid streeft ernaar met wekelijkse creatieve workshops het leven in azc’s voor jonge bewoners minder schadelijk te maken. Ook binnen de Werkgroep zet de Vrolijkheid zich in voor een meer humane opvang voor jonge azc-bewoners en hun ouders.

 


Jantsje Koopman (Save the Children Nederland)

Jantsje werkt bij Save the Children als teamleider a.i. TeamUp in Opvanglocaties.

Save the Children Nederland werkt in azc’s en gezinslocaties samen met War Child en UNICEF Nederland in het programma TeamUp.

TeamUp versterkt de veerkracht van kinderen door middel van het wekelijks aanbieden van gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten in azc’s.

 


Caroline Scheffer (Save the Children Nederland)

Caroline werkt bij Save the Children Nederland als lobbyist en pleitbezorger voor kwesties gerelateerd aan mentale gezondheid, psychosociale steun en onderwijs.

Save the Children Nederland werkt in azc’s en gezinslocaties samen met War Child en UNICEF Nederland in het project TeamUp.