Esther Zielhuis (UNICEF Nederland)

Esther werkt bij UNICEF als interim specialist kinderrechten en migratie. Ze is coördinator van de Werkgroep.

UNICEF treedt richting overheid en politiek op als pleitbezorger voor kinderen in azc’s en werkt samen met War Child en Save the Children aan het programma TeamUp.

 

 


Frank Velthuizen (War Child)

Na jarenlange inzet voor kinderen in conflict en kinderen met een beperking in het buitenland, is Frank Velthuizen teruggekeerd bij War Child.

Hij zet zich in als Programma Directeur TeamUp. TeamUp wordt uitgevoerd in samenwerking met Save The Children en UNICEF.

TeamUp versterkt de veerkracht van kinderen door middel van het wekelijks aanbieden van gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten in azc’s.

 


Jantine Walst (Defence for Children)

Jantine Walst werkt als juridisch adviseur kinderrechten, migratie en onderwijs bij Defence for Children. 

Als lid werkt Defence for Children mee aan onderzoeken die door de Werkgroep worden uitgevoerd en aan de pleitbezorging voor een beter beleid voor kinderen in azc’s. 

Via de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen belangrijke signalen binnen over de opvang van kinderen in azc’s. Deze signalen zijn ook relevant voor de Werkgroep en worden met de Werkgroep gedeeld. 


Ariane den Uyl (VluchtelingenWerk Nederland)

Ariane den Uyl is beleidsmedewerker bij VluchtelingenWerk Nederland.

VluchtelingenWerk zet zich binnen de Werkgroep in voor betere opvang voor asielzoekers en dus ook voor vluchtelingenkinderen.

VluchtelingenWerk is aanwezig in alle opvangcentra om vluchtelingen te ondersteunen. In veel centra organiseert VluchtelingenWerk activiteiten specifiek voor kinderen.

 


Taco Ruighaver (Stichting de Vrolijkheid)

Taco Ruighaver is directeur van Stichting de Vrolijkheid.

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra.

De Vrolijkheid streeft ernaar met wekelijkse creatieve workshops het leven in azc’s voor jonge bewoners minder schadelijk te maken. Ook binnen de Werkgroep zet de Vrolijkheid zich in voor een meer humane opvang voor jonge azc-bewoners en hun ouders.

 


Juliette Verhoeven (Save the Children Nederland)

Juliette werkt bij Save the Children Nederland als lobby en pleit adviseur.

Save the Children Nederland werkt in azc’s en gezinslocaties samen met War Child en UNICEF Nederland in het project TeamUp.