Helen Schuurmans (UNICEF Nederland)

Kinderrechtendeskundige Helen Schuurmans werkt als pleitbezorger bij UNICEF Nederland.

Helen is, naast lid, coördinator van de Werkgroep.

 

 


Frank Velthuizen (War Child)

Na jarenlange inzet voor kinderen in conflict en kinderen met een beperking in het buitenland, is Frank Velthuizen teruggekeerd bij War Child.

Hij zet zich in als Programma Directeur TeamUp. TeamUp wordt uitgevoerd in samenwerking met Save The Children en UNICEF.

TeamUp versterkt de veerkracht van kinderen door middel van het wekelijks aanbieden van gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten in azc’s.


Karel Jungheim (Kerk in Actie)

Karel Jungheim werkt bij Kerk in Actie als specialist binnenlands diaconaat voor vluchtelingen en migranten.

Binnen de Werkgroep werkt Karel als lid mee aan activiteiten en campagnes.

 

 


Martine Goeman (Defence for Children)

Martine Goeman werkt als programmamanager Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children.

Als lid werkt Martine mee aan onderzoeken die door de Werkgroep worden uitgevoerd en de pleitbezorging voor een beter beleid.

Via de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen belangrijke signalen binnen over de opvang van kinderen in azc’s die ook relevant zijn voor de Werkgroep.

 


Ariane den Uyl (VluchtelingenWerk Nederland)

Ariane den Uyl is beleidsmedewerker bij VluchtelingenWerk Nederland.

VluchtelingenWerk zet zich binnen de Werkgroep in voor betere opvang voor asielzoekers en dus ook voor vluchtelingenkinderen.

VluchtelingenWerk is aanwezig in alle opvangcentra om vluchtelingen te ondersteunen. In veel centra organiseert VluchtelingenWerk activiteiten specifiek voor kinderen.

 


Taco Ruighaver (Stichting de Vrolijkheid)

Taco Ruighaver is directeur van Stichting de Vrolijkheid.

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra.

De Vrolijkheid streeft ernaar met wekelijkse creatieve workshops het leven in azc’s voor jonge bewoners minder schadelijk te maken. Ook binnen de Werkgroep zet de Vrolijkheid zich in voor een meer humane opvang voor jonge azc-bewoners en hun ouders.

 


Vanessa Grée (Save the Children Nederland)

Vanessa werkt bij Save the Children Nederland als pleitbezorger en is gespecialiseerd in de rechten van gevluchte kinderen.

Als nieuw lid, werkt Vanessa samen met de werkgroep om voor een kindgericht migratiebeleid te zorgen.

Save the Children Nederland werkt in azc’s en gezinslocaties samen met War Child en UNICEF Nederland in het project TeamUp.