helen goedHelen Schuurmans (UNICEF Nederland)

Kinderrechtendeskundige Helen Schuurmans werkt als pleitbezorger bij UNICEF Nederland.

Helen is, naast lid, coördinator van de Werkgroep.

 

 

 

Ernst Suur portret-16Ernst Suur (War Child)

Ernst Suur is al ruim 13 jaar werkzaam voor War Child in diverse landen en is nu de Program Manager van het project TeamUp in Nederland.

Ernst zet zich binnen de Werkgroep in voor de uitvoerbaarheid van een kind vriendelijke opvang.

 

 

karel goedKarel Jungheim (Kerk in Actie)

Karel Jungheim werkt bij Kerk in Actie als specialist binnenlands diaconaat voor vluchtelingen en migranten.

Binnen de Werkgroep werkt Karel als lid mee aan activiteiten en campagnes.

 

 

 

Martine Goeman (Defence for Children)

Martine Goeman werkt als programmamanager Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children.

Als lid werkt Martine mee aan onderzoeken die door de Werkgroep worden uitgevoerd en de pleitbezorging voor een beter beleid. Via de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen belangrijke signalen binnen over de opvang van kinderen in azc’s die ook relevant zijn voor de Werkgroep.

 

 

Ariane den Uyl (VluchtelingenWerk Nederland)

Ariane den Uyl is beleidsmedewerker bij VluchtelingenWerk Nederland.

VluchtelingenWerk zet zich binnen de Werkgroep in voor betere opvang voor asielzoekers en dus ook voor vluchtelingenkinderen. VluchtelingenWerk is aanwezig in alle opvangcentra om vluchtelingen te ondersteunen. In veel centra organiseert VluchtelingenWerk activiteiten specifiek voor kinderen.

 

 

Taco Ruighaver (Stichting de Vrolijkheid)

Taco Ruighaver is directeur van Stichting de Vrolijkheid.

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra. De Vrolijkheid streeft ernaar met wekelijkse creatieve workshops het leven in azc’s voor jonge bewoners minder schadelijk te maken. Ook binnen de Werkgroep zet de Vrolijkheid zich in voor een meer humane opvang voor jonge azc-bewoners en hun ouders.