Onze aanbevelingen staan samengevat in het manifest ‘Dit Moet Beter’.

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het onderzoek ‘leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties’ dat in 2018 door de Werkgroep is gepubliceerd.