Kinderen in azc’s, hun ouders, professionals en geïnteresseerden konden tot enkele jaren geleden nergens terecht voor informatie over het opgroeien in een azc, hun rechten, (praktische) mogelijkheden en toekomstverwachtingen.

Fundamenteel knelpunt
In het onderzoeksrapport ‘Kind in het centrum‘ (2009) kwam de gebrekkige informatievoorziening al als een fundamenteel knelpunt naar voren. Als je als asielzoekerskind onvoldoende weet wat je kan, mag en te wachten staat, is het ook extra moeilijk om grip te krijgen op je leven. Goede, eerlijke en realistische informatievoorziening is voor kinderen en jongeren bovendien een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren en om hun stem te laten horen.

Website voor asielzoekerskinderen
De Werkgroep Kind in azc heeft vanaf het begin gewerkt aan het verbeteren van het aanbod van en de toegang tot informatie voor asielzoekerskinderen, hun ouders, professionals en geïnteresseerden. Met subsidie van het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF) en bijdragen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en Stichting Kinderpostzegels Nederland is de website tell-me.nl gebouwd. Het is de eerste website in Nederland – onder beheer van de Kindertelefoon – die asielzoekerskinderen centraal stelt. Naast algemene informatie is er per azc specifieke informatie te vinden. Kinderen kunnen via de site met elkaar in contact komen en vragen stellen aan deskundigen. Ook professionals kunnen er terecht voor informatie en het uitwisselen van ervaringen.

De Werkgroep Kind in azc heeft aan tell-me.nl meegewerkt en aan het project ‘Tell me more’. Dit is een uitbreiding van de website met een chatfunctie met medewerkers van de Kindertelefoon en met informatie voor alleenstaande minderjarigen.
Kindertelefoon.nl 

Poster met verbeterpunten
Jongeren die in asielzoekerscentra wonen of hebben gewoond, hebben tijdens een besloten sessie met Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers gesproken over hoe de opvang voor kinderen kan worden verbeterd. De uitkomsten van dit gesprek zijn uitgebeeld in een poster. Als u de poster wilt bestellen, kunt u een e-mail sturen naar info@kind-in-azc.nl

Time4You
VluchtelingenWerk Nederland zet zich, onder andere, ook in voor vluchtelingenkinderen in azs’s. Om meer aandacht te besteden aan deze groep jongeren heeft VluchtelingenWerk Nederland het project Time4You opgericht. Time4You begeleidt deze kwetsbare doelgroep door middel van voorlichtingen en bijeenkomsten. Zo krijgen kinderen de informatie, aandacht en ruimte die zij nodig hebben en handvatten om sterk en zelfverzekerd in hun schoenen te staan.