Er bestaat in Nederland geen onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de asielopvang. Het COA dat de opvang organiseert ziet zelf ook toe op de kwaliteit ervan.

De Werkgroep Kind in azc bepleit onafhankelijk toezicht en suggereert deze taak toe te voegen aan het takenpakket van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). De werkgroep stuurde hierover in 2013 een brief aan de Tweede Kamer t.b.v. het Algemeen Overleg over ‘Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring’.